KÜTAHYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

 

"Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" yayımlandı:

Geçen yıl aralık ayında yapılan 6764 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yasal değişiklikle öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlara ruhsat verme yetkisinin belediyelerden alınarak tamamen Milli Eğitim Bakanlığına verilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın başkanlığında yapılan 20/02/2017 tarih ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  kabul edilen "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği"  06/05/2017 tarih ve 30058 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme öğrencilere verilen barınma hizmetinin sunulmasında ve kalitesinde ciddi değişiklikler içeriyor.

Kapsam

Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

Öğrenci Yurdu, Öğrenci Pansiyonu, Öğrenci Apartı ve Öğrenci Stüdyo Dairesi:

            Öğrenci yurtlarının yanı sıra öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin de önemli düzenlemelerin yer aldığı yönetmeliğe göre, daha önce belediyelerden aldıkları ruhsatla açılan bu kurumlar, artık Millî Eğitim Bakanlığından alacakları kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çerçevesinde faaliyet gösterecek. Barınma hizmeti veren yerler, yönetmelik kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra üniversiteler gibi kamu tüzel kişilikleri tarafından da açılabilecek. Kurum açma izni almasına rağmen 6 ay içinde öğrenci kaydı yapmayan kurumların izinleri iptal edilecek. Kurumlara ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları içeren, kurumun amacına veya düzeyine uygun olmayan ve Türkçe haricinde başka bir dilde kurum adı verilemeyecek.

Barınma hizmeti verecek kurumlardan ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine sadece öğrenci yurtlarında, ortaöğrenim öğrencilerine ise öğrenci yurt ve pansiyonlarında barınma hizmeti sunulmasını öngören yönetmelik, yükseköğrenim öğrencileri için yurt, pansiyon, stüdyo daire ve apart şeklinde 4 kurum türünde de hizmet verilebilmesini hüküm altına alıyor.

Barınma faaliyeti yapacak kurucu ve kurucu temsilcileri lisans mezunu olma şartı:

Yönetmelikle öğrenci barınma hizmeti vermek isteyen kişilerde aranacak nitelikler de düzenlendi. Buna göre lisans mezunu olmayan kişiler, barınma faaliyetinde bulunamayacak, bu kurumlarda müdür veya müdür yardımcısı olamayacak.

Müdürlere lisans mezunu ve yönetici sertifikası zorunluluğu:

Kurum müdürü olmak için ayrıca mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek eğitimlerden geçerek başarılı olma ve öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikası alma şartı da getirildi.

Yönetmelikte yer alan kurucu, kurucu temsilcisi, müdür, müdür yardımcıları ve görevlendirilecek tüm personelde devlet memuru olmak için aranan belli suçlardan mahkûm edilmemiş olmanın yanı sıra terör örgütlerine veya millî güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya irtibatı olmama şartı da aranacak.

Yönetmeliğin geçici maddeleri gereğince ise mevcut özel öğrenci yurtlarında görev yapmakta olan personelin görevleri sürecek, müdürlerin görevlerinin devamı ise yönetmelikte öngörülen yönetici sertifikasını 1 Ağustos 2018´e kadar almaları koşuluna bağlandı.

Kurum binaları:

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğrenim öğrencilerine hizmet verecek kurumlar müstakil binalarda, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verecek kurumlar ise bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilecek. Düzenlemeye göre, öğrenci yurtları en az 40, öğrenci pansiyonları en az 30, öğrenci apartları ile öğrenci stüdyo daireleri ise en az 10 öğrenci kontenjanı ile açılabilecek.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az 3, en fazla 6, yükseköğrenim öğrencilerine hizmeti verecek öğrenci yurt ve pansiyonlarında yatakhaneler en az 1 veya 3, en çok 6, öğrenci apartları en az 1 veya 3, en çok 6, öğrenci stüdyo daireleri ise 1 veya 3 öğrenci barınacak şekilde düzenlenecek.

Yangın güvenliği, elektrik, su ve gaz tesisat güvenliği:

Millî Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği açısından ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol edilecek.

Kapalı alkollü içki satılan yerlere en az 100 metre uzak olma şartı:

Yönetmelikte yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren kurumlar da dahil yurt ve pansiyonlarda açık veya kapalı alkollü içki satılan yerlere en az 100 metre uzaklıkta bulunma şartı getirildi. Apart ve stüdyo daireler için ise bu gibi yerlerle aynı binada bulunmamak yeterli görüldü. Tüm kurumların bina ve bahçelerinde baz istasyonları bulunması da yine yeni düzenlemede yasaklandı. Yönetmelikte aynı zamanda bina güvenliği noktasında da oldukça hassas ve sıkı kurallar öngörüldü. Buna göre, barınma hizmeti verecek kurum binaları her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlara kontrol ettirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, öğrenci barınma hizmeti verecek binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamayacak. Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının, acil çıkış kapılarının, ikaz ve otomatik söndürme sistemlerinin nitelikleri de yönetmelikte ayrıca detaylandırıldı.

Kontenjanı 150´nin üzerindeki kuruma hemşire zorunluluğu:

Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda, tespit edilen eksikliklerin öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda ise valilikçe kurumun faaliyeti geçici olarak durdurulabilecek. Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum binası tanıtılacak ve acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilecek. Ayrıca kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacak. Kurumlar öğrencilere, düzeylerine uygun olmak kaydıyla geçici barınma hizmeti de sunabilecek.

Kurum Personeli:  

Personele ilişkin önemli düzenlemelere de yer veren yönetmeliğe göre, kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kurumlarda ise erkek yönetici ve personel görevlendirilebilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren yurtlarda elli öğrenci için bir, yüz öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç belletici; ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren yurtlarda en az bir, ortaöğretim öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmenin görev yapması şartı getirildi.

Yeni düzenlemede, yemek hizmeti veren kurumlarda aşçılık belgesi olan aşçı ile merkezi sistemle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilmesi zorunlu hale geldi. Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilmesi ihtiyari iken kurum kontenjanı 150 ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunluluk olacak.

Kurum Denetimleri:

Kurum denetimleri, mülki amirler tarafından görevlendirilen en az iki kişi tarafından öğretim yılı içinde en az iki kez yapılacak.

Kurumların kapatılması ve Ruhsatların iptal edilmesi:

Yasalara aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenleyen, düzenlenmesini ya da öğrencilerin katılmasını teşvik eden veya zorlayan, Anayasada ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan veya öğrencileri bu suçlara yönelten, 

b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen,

c) Açılış amacı dışında kullanılan,

ç) Öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamayan, öğrencilerin barınma hizmetine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen,

d) Açılış şartlarını kaybeden, 

e) İlan ve reklamlarında taahhüt ettiği şartları sağlamayan,

f) İlan ve reklama ilişkin gerekli şartları yerine getirmeyen,

g) Kurumda hizmetlerin devamını sağlayacak yeterli personel bulundurmayan,

ğ) Sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen,

h) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,

kurumlar hakkında fiillerine uygun olarak bir yıla kadar geçici veya sürekli olarak kapatılıp ruhsatları iptal edilecek.

Mevcut Özel Öğrenci Yurtları:

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, 26 Ağustos 2017´ye kadar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlıkça düzenlenecek, ancak her halükarda bu kurumların umuma açık yerlerle ilgili şartlar hariç olmak üzere binalarını 1 Ağustos 2019´a kadar yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirmeleri gerekecek. Bu tarihe kadar binalarını uygun hale getirmeyen özel öğrenci yurtlarının kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının tür, seviye, kontenjan değişikliği ve nakil başvurusu olması halinde bu Yönetmelikte belirlenen şartlar aranır.

Kamu Tüzel Kişilerince Açılmış Öğrenci Barınma Hizmeti Veren Yerlerin Durumu:

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 30/9/2017 tarihine kadar 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu tüzel kişiliklerince son verilir.

               Apart, Stüdyo Daire, Pansiyon vb. isimlerle Öğrenci Barındıran Yerlerin Durumu:

Milli Eğitim Bakanlığından Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca Milli Eğitim Bakanlığından iş yeri açılış ruhsatı almayan ancak yetkili idareden (Belediye/Özel İdare) otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak bu Yönetmelik kapsamında öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare (Belediye/Özel İdare) tarafından iptal edilecek. Bu yerler, ruhsatı veren yetkili idarece işlem yapılmaması veya ruhsatlarının bulunmaması halinde  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla kurum açmak üzere müracaat edecekler. Bir ay içinde gerekli başvuruyu yapmayan ve 30/9/2017 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler 5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.

Kurumlarla ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri´nde (MEBBİS) oluşturulan e-Yurt Modülü kullanılacak. 

Barınma Standartları Yönergesi:

Kurum açılış başvuru, devir ve nakil için gerekli belgeler, Kurum kontenjanın belirlenmesine ilişkin usul, esas ve standartlar, Kurumların denetim esasları vb. hususların yer alacağı Barınma Hizmetleri Standartların belirlendiği yönergenin önümüzdeki günlerde https://ookgm.meb.gov.tr/  adresinde yayınlanması beklenmektedir.

Kurum sahiplerinin, kurumlarda kalan/kalacak öğrencilerin, kurum çalışanlarının mağdur duruma düşmemeleri için ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmeleri ve süresi içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

           

Yıldırım Beyazıt Mah. Erdoğan Atasoy Cad. No 37 KÜTAHYA - 0 (274) 280 43 00 / 0 (274) 280 43 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.