KÜTAHYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın BAŞYİĞİT; "Eğitimin Ana Öğesi ve Baş Öznesi İnsandır"

Sayın BAŞYİĞİT; "Eğitimin Ana Öğesi ve Baş Öznesi İnsandır"

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hazırlanan Kütahya Eğitim Vizyonu´nu incelemek, yapılan çalışmaları yerinde görmek maksadıyla geçtiğimiz günlerde ilimizi ziyaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Maarif Salonu´nda yapılan toplantıya Millî Eğitim Bakanımız Ziya SELÇUK, Kütahya Valisi Dr. Ömer TORAMAN, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf BÜYÜK, Vali Yardımcısı Arif YALÇIN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan BAŞYİĞİT, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri ile İlçe Millî Eğitim Müdürleri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan BAŞYİĞİT´in Kütahya Eğitim Vizyonu hakkındaki sunumları ile başlayan toplantıda, Sayın BAŞYİĞİT İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Kütahya Eğitim Vizyonu kapsamında yaptığı ve yapacağı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Bilgi üretiminin yegane yolu olan “eğitim”, geleceğe hakimiyetin de anahtarıdır. 21.yy’da geçerli olabilecek bir eğitim felsefesi ortaya koyabilmek için, yaşadığımız yüzyılın dünyayı nasıl şekillendireceğini doğru kestirebilmemiz gerekiyor. Kuşkusuz büyük değişimlerin yaşandığı günümüz dünyasında, kişileri hayata hazırlama görevini yüklenen eğitim sistemlerinin değişmeden olduğu gibi kalmaları ve bu sekilde yüklenmis oldukları görevleri yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Bu amaçla bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu rehberliğinde daha esnek, daha etkili ve herkes için daha erişilebilir bir eğitim anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz.

"EĞİTİMİN ANA ÖĞESİ VE BAŞ ÖZNESİ İNSANDIR"

2023 Eğitim Vizyonu, ´Eğitimin ana ögesi ve baş öznesi insandır.´ düsturuyla, eğitimi tüm alt başlıklarıyla bir ´eko-sistem´ olarak değerlendirmektedir. Bu eko-sistem içerisindeki en temel dört öge ise “öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul” olmuştur. Biz de faaliyetlerimizi bu dört kavram üzerine bina ettik.

Çocuklarını ve gençlerini iyi yetiştirebilen ülkeler ve toplumlar; geleceğe ümitle ve güvenle bakabilir. Bilişsel yeterliliklerin kazandırılmasıyla bilen; devinişsel becerilerin kazandırılmasıyla yapabilen ve duyuşsal özelliklerin kazandırılmasıyla da ne yaptığını, nasıl yaptığını bilen ve sorgulayabilen bireyler yetiştirilebilir. Kütahya Eğitim Vizyonu ile gerçekleştireceğimiz tüm eylemlerde öğrencilerimizin maddi ve manevi yönü ile bir bütün olarak gelişmelerini sağlamayı hedefledik. Üzerinde önemle durduğumuz noktalardan birisi öğrencilerimizin duyuşşal gelişimleri. Çünkü tek başına akademik başarı, öğrencinin kendini bilmesi ve tanıması için yeterli değil. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin duyuşşal alandaki gelişimlerine destek olabilmeleri için “Duyuşsal Davranış Eğitimi” kitabının yazarı, psikolojik danışmanlık, gelişim ve öğrenme alanlarındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hasan BACANLI ile görüşmelerimiz başlamıştır.

21. yüzyıl becerilerine sahip, yeteneklerinin farkında olan, sosyal zekâsı yüksek, akademik olarak başarılı, bilimsel bilgiyi yorumlayabilen, uygulayabilen, nitelikli ve kendi milli, ahlaki değerlerimiz ile yoğrulmuş bir öğrenci tasavvurumuz var. Bu ise öğrencilerimizi iyi tanımamız gerektiği sonucunu doğuruyor. Öğrencilerimizi daha iyi tanıyabilmek, takip edebilmek ve doğru yönlendirebilmek için Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ergün AKGÜN’ün danışmanlığında Ar-ge birimimiz, eğitsel veri madenciliği ile ilimizdeki öğrencilerimizin verileri üzerine analiz çalışmalarına başladı. Artık öğrencilerimizi bu veriler üzerinden takip edip gerekli görülen yerde birebir müdahale edebileceğiz.

"EĞİTİM KONUSU İNSAN OLAN BİR SÜREÇTİR"

Eğitim, konusu insan olan bir süreçtir. Öğretmen bu süreçte hem öğrencinin kendini tanımasını ve potansiyelini ortaya çıkarabilmesini sağlayan bir rehber konumundayken hem de öğrencinin gelişimini yakinen takip edebilme imkanına sahiptir. Bu sebeple bakanlığımızın vizyon belgesinde değinmiş olduğu e-portfolyo ile ilgili öğretmenlerimizle bir çalışma gerçekleştirdik. Öğretmenlerimize, hali hazırda okul öncesi eğitimden lise sona kadar karneye yansıyan ölçme değerlendirme faaliyetleri dışında, öğrencilerin hangi duyuşşal, bilişsel ve psikomotor becerilerinin e-portfolyoda yer alması gerektiğini sorduk. Topladığımız verilerin analizi sonucunda, süreç boyunca öğrencilerimizin hangi becerilerinin değerlendirilme sürecine alınması gerektiği ile ilgili ölçütler oluşacak ve biz de bunu sizlerle paylaşacağız.

Gelecek on yıl içinde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı okul ortamı, bugün ihtiyaç duyduklarından radikal bir şekilde farklı olacaktır. Daha esnek ve hayata hazırlayan bir anlayış ile yeni bir okul anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz. Okullarımız çocuklarımızın gelmekten mutluluk duyacağı ve sahiplenebileceği bir kültüre kavuşuyor. Belediye iş birliği ile ikinci dönemden itibaren pilot olarak belirlenmiş okullarda çocuklarımızın yüzme gibi sportif faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri sosyal ve sportif etkinlikler başlıyor. Okullarda öğleden sonraları etkinlik atölyeleri kurarak okulları öğrencilerimizin hayatı deneyimledikleri alanlar haline getiriyoruz. Sosyal CV projesi ile de öğrencilerimizin katıldıkları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri interaktif ortamda kayıt altına alıyor ve takip etmeye başlıyoruz.

"VELİ EĞİTİMİ FAALİYETİMİZİ BAŞLATTIK"

Teknolojinin hayatımıza girdiği bu dönemde öğrencinin elinde telefon varsa, sınıfta dahi olsa çok farklı bir dünyada zamanını geçiriyor olabilir. Bu durumda eğitimi ya da öğrenmeyi sadece okuldan ibaret göremeyiz. Öğrenmeyi bir süreç olarak ele almak ve paydaşlarıyla birlikte değerlendirmek durumundayız. Bu paydaşlar içerisinde en belirleyici olanı ise şüphesiz aile. 2023 Eğitimde Vizyon belgesi eğitimde bir anlayış değişimi hedeflemektedir. Bu değişimde velilerin çocuk, öğretmen, okul ve eğitim kavramlarına bakış açılarının nasıl olması gerektiğine yönelik “Veli Eğitimi” faaliyetlerimizi başlattık. Veli ile okul arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını sağlamak ve ihtiyaçlara hemen cevap verebilmek amacıyla “Veli İletişim Programı”nı oluşturduk.

Okullarımızın niteliğini artırmaya yönelik “Okul Panel Sistemi”ni hayata geçiriyoruz. Her yıl düzenli olarak okullarımızın çalışmalarını belirlenen bir hafta içerisinde jüri önünde sunmalarını öngördüğümüz bu sistemde amacımız, faaliyetlerin yararlı ve eksik yönlerini ele alarak kurumlarımız arasında niteliksel bir standart yakalamak.

Bakanlığımızın başlatmış olduğu “bir milyon öğretmen bir milyon fikir” projesinden aldığımız ilhamla vizyonumuzun eğitimin en önemli ögesi olan öğretmenlerimiz tarafından benimsenmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için gönüllü öğretmenlerimizin katılımlarıyla oluşan Akıllı Strateji Merkezi ASMER’i kurduk. Yeni fikirlerin üretilmesi için kurulan bu merkez, ilimizde yaşadığımız eğitimsel sorunları da ele alarak verilen eğitimin niteliğinin artırılması için çalışacak. Bu kapsamda ilk çalışma olan “Güvenli Hayat Yolculuğu” etkinlik kitapçığı, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimize sunulmaya hazır. Etkinlik kitapçıklarımız, öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik olarak okul düzeylerine göre oluşturulmaya devam edecek.

Eğitimin önemi konusunda toplum hayatındaki herkes aynı ortak kanaate sahip. Bu bir toplum meselesi. Bu yüzden üniversite, STK ve diğer eğitim paydaşlarını taşın altına elini koymaya çağırdık ve bu kurumlarla ortak birimler oluşturarak “ nasıl daha iyi bir eğitim verebiliriz? ” teması altında fikir alışverişine başladık. Şu an bu veriler toplanıyor. Daha sonra ise işlenmek üzere ASMER’e aktarılacak. Oradaki mutfaktan geçtikten sonra yeni projeler olarak önümüze gelecekler.

"TASARIM-BECERİ ATÖLYELERİ KURUYORUZ"

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’nda “Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda Tasarım- Beceri Atölyeleri kurulacaktır.” ifadesi üretmeye, tasarlamaya verdiğimiz önemi vurgulamaktadır. Öğrencilerimiz artık sınıf içerisinde dinleyen değil; aktif olarak derse katılıp ürünler ortaya koyabilen bireyler olmak zorundadır. Günümüz sorunlarına yaratıcı çözümler bulmak için bize tasarlayabilen, yenilikçi ve üretken nesiller gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilerimizin STEM, Robotik Kodlama gibi alanlarda eğitim alıp uygulama yapabilmeleri için belediye başkan adayları ile görüşüp gelecek planlarına Bilim Merkezini almaları yönünde çalışmalar gerçekleştirdik.

"OKULLARIMIZIN OTOKONTROL MEKANİZMASI"

2023 Eğitim Vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığımızı gösterecek olan en önemli gösterge veriler olacaktır. 2019-2023 yıllarına ait Stratejik Planımızın ve ilimizde bulunan tüm okulların Stratejik Plan verilerini takip edebilmek, hedeflerin düzenli olarak takibini yapabilmek amacıyla Stratejik Plan İnteraktif Takip Sistemi (SPİTS) oluşturduk. SPİTS, hem müdürlüğümüzün hem de okullarımızın otokontrol mekanizması olarak çalışacaktır.

"DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZ EN GÜÇLÜ ARAÇ EĞİTİMDİR"

Dünyayı değiştirebileceğiniz en güçlü araç eğitimdir. Bunun farkında olarak bir adım daha ileri gidebilmek, bir basamak daha yukarı çıkabilmek ve evlatlarımıza daha fazla faydalı olabilmek için çalışıyoruz. Vizyon gelecekle ilgili ´tahminler yapmak değil, kararlar almak ve eyleme geçmektir.´ İçinde bulunduğumuz koşullarla uzun vadeli amaçlarımızı birleştirerek yapabileceklerimizin en iyisini yapmak için Kütahya Eğitim Vizyonu ile harekete geçiyoruz."

Sayın Bakanımız Ziya SELÇUK´un olumlu görüş ve düşüncelerini ifade etmesinin ardından toplantı sona erdi.

12-01-201912-01-201912-01-201912-01-201912-01-2019

Yıldırım Beyazıt Mah. Erdoğan Atasoy Cad. No 37 KÜTAHYA - 0 (274) 280 43 00 / 0 (274) 280 43 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.